UHM GROUP - Tập đoàn Quản lý khách sạn

UHM GROUP - Vì một thương hiệu lớn mạnh, thành công nhất của đối tác
UHM GROUP là tập đoàn chuyên quản lý khách sạn về các lĩnh vực tư vấn, thiết lập, và vận hành, đào tạo các lĩnh vực nhà hàng, chuỗi nhà hàng, quán cafe, khách sạn, resort, căn hộ, xây dựng thương hiệu, tái cấu trúc doanh nghiệp.

DỰ ÁN MỚI