TƯ VẤN VẬN HÀNH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ

Tập đoàn UHM GROUP tư vấn vận hành các Gói dịch vụ Tư vấn kỹ thuật, tổ chức bộ máy, sắp xếp khách sạn, khu căn hộ, giai đoạn tiền khai trương (Set-up).

Tư vấn gói dịch vụ

- Các gói về tư vấn chiến lược: 2- 3 tháng.

- Gói dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tổ chức bộ máy, sắp xếp Khách sạn, Khu Căn hộ, giai đoạn tiền khai trương (Set-up): từ 4-6 tháng.

- Gói dịch vụ quản lý vận hành Khách sạn hoặc Khu Căn hộ dịch vụ cao cấp: từ 1 năm trở lên.

- Gói dịch vụ xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng: từ 4 tháng trở lên.

- Gói dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhân viên khách sạn: từ 1 tháng trở lên.

- Gói dịch vụ quản lý vận hành Khu Chung cư cao cấp: từ 1 năm trở lên.

- Gói tư vấn, set up, vận hành nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới, cafe, bar, spa, massage: Thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng. Vận hành 1 năm trở lên.

- Gói tái cấu trúc doanh nghiệp: Kiểm tra thực tế tình hình doanh nghiệp để có định hướng tư vấn tái cấu trúc.

- Gói đào tạo: từ 1-3 tháng.

- Gói xây dựng, cấu trúc thương hiệu: 2-3 tháng.