Lễ ra mắt hệ thống nhà hàng, karaoke, massage Long Beach Center

Lễ ra mắt hệ thống nhà hàng, karaoke, massage Long Beach Center