LIÊN HỆ

Thông tin Liên hệ

Thông tin Liên hệ

  • C.715 Dattani Plaza Saki Naka Andheri - East Mumbai India - 400072
  • india@uhmhotels.com
  • 14 Mount Elizabeth #22-04 Postal code: 228512 Singapore
  • singapore@uhmhotels.com
  • Văn phòng UHM Group - 23 Phan Thúc Duyện, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • 0236 6281 777. 0983 87 2727
  • info@uhmgroup.com.vn
  • 117 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
  • 028 66853737. 0983 87 2727
  • info@uhmgroup.com.vn
(*): Các trường bắt buột nhập