ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Who we are?

Chuyên gia

Kendy Nguyễn

Tổng Giám Đốc Tập Đoàn UHM GROUP

Trình độ học vấn: TS: Quản trị kinh doanh

Trình độ Chuyên môn: Lãnh đạo, điều hành, đàm phán giải quyết các vấn đề quan trọng, ra quyết định, hoạch định chiến lược ở tầm vĩ mô.

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

ARKRACHA RAM ARKRATAWEECHAI

Giám Đốc F & B UHMGROUP

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Kinh doanh & Quản lý.

(Đại diện Nước ngoài)

Chuyên gia

ROBBERT A. HELLER

Giám Đốc Điều Hành UHMGROUP

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Học viện quản lý khách sạn & đào tạo doanh nhân tại Roc Zadkine Rotterdam, Hà Lan

(Đại diện Nước ngoài)

Chuyên gia

LEONG KENG YIN , ALBERT

Tổng quản lý Khách Sạn FORTUNA Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Quản trị nhà hàng, khách sạn.

(Đại diện Nước ngoài)

Chuyên gia

EDWIN ENRIQUE RECINOS MERINOS

Trường Phòng Marketing Tập Đoàn

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Công nghệ thông tin, Sales & Marketing

(Đại diện Nước ngoài)

Chuyên gia

YOSAFAT WINARNO

Tổng quản lý khách sạn

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Quản trị du lịch & lữ hành

(Đại diện Nước ngoài)

Chuyên gia

ANDREW LIM

Tổng Quản lý Khách Sạn VOUK HOTEL SUITES PENANG

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Quản trị Khách Sạn toàn cầu, hoạch định Chiến lược lãnh đạo

(Đại diện Nước ngoài)

Chuyên gia

Phạm Minh Tâm

Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn UHMGROUP

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Phạm Minh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc các dự án.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Văn hóa du lịch, Quản trị kinh doanh

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Diệp Xuân Hảo

Phó Tổng Giám Đốc tài chính

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: CPA

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Nguyễn Thị Minh Hoa

Giám Đốc văn phòng miền Nam Công ty Cổ Phần Tập Đoàn UHM GROUP

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Quản trị kinh doanh tổng hợp

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Trần Ngọc Hiệp

Giám đốc ban tư vấn dự án

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Cử Nhân

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Trần Xuân Thạnh

Kế Toán Trưởng Dự Án Tập Đoàn.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Kế Toán - Kiểm Toán

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Võ Hồng Nam

Giám Đốc pháp chế

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Luật sư

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

DAVID THÁI - SIÊU ĐẦU BẾP

Tổng bếp trưởng các dự án

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Văn hóa du lịch, Quản trị kinh doanh

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Nguyễn Văn Lương

Giám Đốc F & B

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành ngoại ngữ

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Sơn Đình Phi Hùng

Trưởng Ban An Ninh Các Dự Án

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Xuất nhập khẩu, huấn luyện viên Boxing

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Lê Anh Đức

Phó phòng Hành Chính Nhân Sự Tập Đoàn.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Nguyễn Khoa Văn

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

(Đại diện )

Chuyên gia

Trương Đình Đức

Trưởng phòng đào tạo

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Giáo dục học

Trình độ Chuyên môn: Đào tạo, Kinh doanh và Tiếp thị, Công nghệ thông tin

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Bùi Thị Mỹ Tùng

Trưởng phòng Kinh doanh

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Quản lý kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành, quản lý nhân sự.

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Phạm Minh Triết

Bếp Trưởng Tập đoàn

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Chứng chỉ đào tạo Bếp Việt, Khóa học Du lịch và khách sạn, Chứng nhận khóa học chế biến món ăn theo tiêu chuẩn VTOS, Chứng chỉ tiếng Anh loại B.

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Trần Thái

Tổng giám đốc Khách Sạn Bavico Đà Lạt

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí / Cử nhân * Chứng chỉ quản lý kinh tế * Cử nhân tiếng Anh * C.E.O Certification. * ISO 22000-2005: An toàn thực phẩm - HACCP * Chứng chỉ quản lý dự án. * Giấy chứng nhận của "kỹ năng phân tích, thiết lập mô tả công việc và để đánh giá kết quả của công việc".

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Nguyễn Ngọc Anh Thư

- Trưởng phòng nhân sự khu vực DaLat tại Golf Valley DaLat

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Chuyên ngành Luật, Chuyên ngành tiếng Anh. Các khóa học: đào tạo giảng viên, quản lý khách sạn, quản lý nguồn nhân lực, giao tiếp, Diện mạo và thái độ, kinh nghiệm sự sang trọng

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

AJAY KUMAR SHUKLA

Tổng quản lý khách sạn

Trình độ học vấn: Đại học Gorakhpur Vijayadashmi

Trình độ Chuyên môn: Chuyên ngành Cử nhân Khoa học xã hội, chứng chỉ Quản trị Du lịch, chứng chỉ Tin học, tiếng Anh

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Phạm Thị Thùy Nhung

Phó phòng thiết kế

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân thiết kế đồ họa – đa truyền thông

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Dương Trọng Nghĩa

Trưởng bộ phận Ẩm thực khu vực miền Trung

Trình độ học vấn: Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trình độ Chuyên môn: Tổng quan du lịch, kỹ năng đào tạo nghiệp vụ OJT

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Nguyễn Hữu Nhơn

Quản lý vùng tại Quy Nhơn

Trình độ học vấn: Trường Saigon Travel Professional

Trình độ Chuyên môn: Chứng chỉ Bartender

(Đại diện )

Chuyên gia

Vũ Hoàng Kim Long

Trợ lý quản lý vùng tại Quy Nhơn

Trình độ học vấn: Cao đẳng Kinh tế HCM

Trình độ Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

(Đại diện Trong nước)

Chuyên gia

Phạm Tuấn Bảo Hiếu

Phó phòng Sales & Marketing

Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế Quốc dân

Trình độ Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

(Đại diện Trong nước)