Phạm Minh Triết

Phạm Minh Triết

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

Phạm Minh Triết

Bếp Trưởng Tập đoàn

(Đại diện Trong nước)

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Chứng chỉ đào tạo Bếp Việt, Khóa học Du lịch và khách sạn, Chứng nhận khóa học chế biến món ăn theo tiêu chuẩn VTOS, Chứng chỉ tiếng Anh loại B.

Quá trình công tác

  •  Bếp chính tại khu nghỉ dưỡng Nam Hải – Hội An
  •  Bếp trưởng Món Việt tại khu nghỉ dưỡng Silver Shore
  • Bếp trưởng tại khu nghĩ dưỡng Ocean Villas
  • Bếp Trưởng tại Khách sạn Mường Thanh Hội An
  • Bếp trưởng tại khách sạn Royal Riverside Hội An và Royal River Suite Hội An
  • Bếp trưởng tại Khách sạn Brilliant Đà Nẵng