LEONG KENG YIN , ALBERT

LEONG KENG YIN , ALBERT

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

LEONG KENG YIN , ALBERT

Tổng quản lý Khách Sạn FORTUNA Hà Nội.

(Đại diện Nước ngoài)

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Quản trị nhà hàng, khách sạn.

Quá trình công tác

  • Tổng Quản lý tại NOVOTEL GUIYANG DOWNTOWN.
  • Tổng Quản lý tại Khách sạn TRADE - POINT HOTEL GUIZHOU.
  • Tổng Quản lý tại Khách sạn AQUEEN HOTELS PTE Ltd & THE ARENA COUNTRY CLUB, Lào & Singapore.
  • Tổng Quản lý tại Khách sạn HOTEL SOUL SUZHOU.
  • Giám Đốc Khách Sạn STAR CRUISES.
  • Giám Đốc Bộ phận ẩm thực tại Khách sạn HOTEL EQUATORIAL SHANGHAI.
  • Trợ lý Tổng Quản lý tại Công ty INTERCONTINENTAL SHENYANG AND HOLIDAY Inn City Centre Shenyang.