ARKRACHA RAM ARKRATAWEECHAI

ARKRACHA RAM ARKRATAWEECHAI

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

ARKRACHA RAM ARKRATAWEECHAI

Giám Đốc F & B UHMGROUP

(Đại diện Nước ngoài)

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Kinh doanh & Quản lý.

Quá trình công tác

  • Phó Chủ Tịch khách sạn HOÀNG GIA TP. Bắc Ninh.
  • Giám Đốc F & B khách sạn RIVERSIDE Đà Nẵng.
  • Giám Đốc F & B CIPUCHA Club & Dining, Hà Nội.
  • Giám Đốc nhà hàng BAOSON PARADISE, Hà Nội.
  • Giám Đốc nhà hàng JOY BONG Cafe & Restaurant in Auckland, New Zealand.
  • Quản lý nhà hàng MAHHAMUD Hotel in Amman, Jordan.