Nguyễn Khoa Văn

Nguyễn Khoa Văn

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

Nguyễn Khoa Văn

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

(Đại diện )

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Quá trình công tác

  • Kỹ thuật thi công Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương I
  • Kỹ thuật thi công công trình Metropolitan CT36 – Công ty 36.68 – Tổng công ty 36 BQP
  • Phụ trách phòng xây dựng cơ bản – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Trung Hải - Tập đoàn Hải thạch.
  • Kỹ sư trưởng thi công dự án Nhà Khách sư đoàn 361 - Quẩn Chủng PKKQ