ROBBERT A. HELLER

ROBBERT A. HELLER

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

ROBBERT A. HELLER

Giám Đốc Điều Hành UHMGROUP

(Đại diện Nước ngoài)

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Học viện quản lý khách sạn & đào tạo doanh nhân tại Roc Zadkine Rotterdam, Hà Lan

Quá trình công tác

  • Tổng Giám Đốc STEREO ARCADE, Doubletree by Hilton, Dubai, UAE.
  • Tổng Giám Đốc CARGO, Pier 7, Dubai, UAE.
  • Giám Đốc Điều Hành KASBAR, One & Only Royal Mirage, Dubai, UAE.
  • Quản lý Bar BOUDOIR, Dubai Marine Beach Resort, Dubai, UAE.
  • Chuyên gia đào tạo, huấn luyện - Trưởng Bar THE LIVING ROOM W1, London, UK.