Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nguyễn Ngọc Anh Thư

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

Nguyễn Ngọc Anh Thư

- Trưởng phòng nhân sự khu vực DaLat tại Golf Valley DaLat

(Đại diện Trong nước)

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Chuyên ngành Luật, Chuyên ngành tiếng Anh. Các khóa học: đào tạo giảng viên, quản lý khách sạn, quản lý nguồn nhân lực, giao tiếp, Diện mạo và thái độ, kinh nghiệm sự sang trọng

Quá trình công tác

  • Trưởng phòng nhân sự tại khách sạn 5 sao Swiss-BelResort Tuyen Lam, Đà Lạt
  • Trưởng phòng nhân sự tại khách sạn 4 sao Mường Thanh Đà Lạt.
  • Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm trợ lý Giám đốc Nhân sự tại Khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt 4 sao
  • Quyền quản lý nhân sự tại khách sạn 5 sao Dalat Palace & Dupare Hotel