Phạm Minh Tâm

Phạm Minh Tâm

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

Phạm Minh Tâm

Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn UHMGROUP

(Đại diện Trong nước)

Kiêm nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH CUSTOMER CARE SERVICE Việt Nam.

Kiêm nhiệm: Giám Đốc Kế Hoạch Tập Đoàn UHM GROUP

Kiêm nhiệm: Giám Đốc Điều Hành dự án LONG BEACH CENTER Phú Quốc

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

  • Giám Đốc Công ty TNHH SHELL Việt Nam.
  • Giám Đốc Kinh Doanh Công ty TNHH CACTI.
  • Giám Đốc Công ty TRÂN ĐỨC HOME.