Nguyễn An Ngọc

Nguyễn An Ngọc

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

Nguyễn An Ngọc

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự.

(Đại diện Trong nước)

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ Chuyên môn: Văn hóa du lịch, Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

  • Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Ô tô TRƯỜNG HẢI – khu vực miền Trung.
  • Trường phòng Hành chính Nhân sự Tập đoàn ĐỨC MẠNH.
  • Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Khách sạn 4 sao BRILLIANT.
  • Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty Công nghiệp DOOSAN, Dung Quất
  • Giám đốc chi nhánh Công ty ASTRAL INFORTECH Singapore
  • Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần ĐT & XDCT 557