Quy định biểu tượng

Quy định biểu tượng

Biểu tượng UHM GROUP là sự kết hợp từ hình ảnh trái đất ( trong tên của doanh nghiệp) và ký tự U (trong chữ Universal) tạo nên giá trị cốt lõi của tập đoàn.

Lấy ý tưởng từ hình ảnh trái đất và ký tự "U" trong chữ Universal tạo nên sự liên kết hình tròn có kết cấu vững chắc, hài hòa và thông suốt thể hiện rõ ràng sự toàn cầu hóa mà UHM GROUP nhắm đến và muốn gửi gắm cho bước phát triển bền vững, thuận lợi của tập đoàn ở hiện tại & tương lai, vươn lên tầm thế giới với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Màu sắc của logo phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, trong màu sắc của UHM GROUP không được sử dụng thay thế một hệ màu nào khác cho màu xanh dương và màu trắng của biểu tượng.

Việc sử dụng không đúng với hệ màu quy chuẩn sẽ phá vỡ tính thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như gây khó hiểu, khó nhận biết cho công chúng... Vì vậy, việc bảo vệ màu sắc cho Logo cũng chính là tiêu chí bảo vệ ý tưởng và mục đích quan trọng của tập đoàn UHM GROUP.

 MỖI THƯƠNG HIỆU LÀ MỘT THÀNH TỰU