Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Nếu máy tính không có cài đặt Microsoft Ofice, có thể dùng Outlook Express được cài sẵn trong Windows XP để sử dụng Email.

Vào Start > Programs > Outlook Express

Nếu máy tính đã có cài đặt Microsoft Office, có thể dùng Outlook Express hoặc Outlook để sử dụng Email.

Vào Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Outlook.

Bước 1. Trong Microsoft Outlook, chọn menu Tools > Account Settings > Chọn New... để thêm tài khoản email mới. Nếu đã có tài khoản thì chọn Add Account.

Bước 2. Trong cửa sổ Auto Account Setup, chọn Manually configure server settings or additional server types > Bấm Next

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Bước 3. Chọn Internet Email > Bấm Next (Nếu Outlook có phiên bản lớn hơn thì chọn POP or IMAP)

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Hoặc

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Bước 4. Trong cửa sổ Internet E-mail settings:

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công tyE-mail Address: nhập địa chỉ email của bạn

Account Type: chọn POP3 hoặc IMAP tùy theo nhu cầu sử dụng
Incoming & Outgoing mail server: bạn nhập chuỗi webmail.uhmhotels.com nếu email đuôi @uhmhotels.com, email đuôi @uhmhoteldalat.com thì nhập vào chuỗi mail.uhmhoteldalat.com
Username: nhập địa chỉ email của bạn
Password: nhập mật khẩu tương ứng của địa chỉ email bạn đang cài đặt

Bước 5. Tiếp tục bấm nút More Settings... > Trong cửa sổ mở ra, chọn tab Outgoing Server > Đánh dấu chọn vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Bước 6. Tiếp tục chọn tab Advanced.

- Đánh dấu chọn như hình rồi nhấn OK

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Lúc này ta lại được đưa quay vể bảng lúc trước > nhấn Next và một bảng Send test hiện lên để kiểm tra xem mail của bạn đã có t hể gửi và nhận được hay chưa.

Như thế này có nghĩa là chúng ta đang sai ở một điểm nào đó.

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Còn như này là chúng ta đã thành công

Hướng dẫn cấu hình Outlook để gửi và nhận email công ty

Còn nếu bạn không thể thực hiện hãy liên hệ Mr Trung qua số 0906 459 468 (Trong giờ hành chính), trước khi liên hệ hãy kết nối mạng cho máy tính Laptop cài đặt phần mềm Teamviewer để được hỗ trợ.

Trên đây là hướng dẫn cài mail công ty trên Outlook của máy tính chạy Windows các phiên bản Office.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: UHM Hotes