Bồi thường nhà khi thu hồi ở Hà Nội, cao nhất 7,5 triệu đồng một m2

Bồi thường nhà khi thu hồi ở Hà Nội, cao nhất 7,5 triệu đồng một m2

Bồi thường nhà khi thu hồi ở Hà Nội, cao nhất 7,5 triệu đồng một m2

Từ ngày 14/3, TP Hà Nội sẽ áp dụng biểu giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật liệu kiến trúc làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Quyết định này sẽ thay thế quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/1/2016 của UBND TP Hà Nội. 

Khu đô thị ở hà nội khi bồi thường nhà

Theo đó, mức bồi thường cao nhất áp dụng với loại nhà ở riêng lẻ, xây dạng biệt thự cao 4-5 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép là 6.821.818-7.504.000 đồng/m2. Mức bồi thường thấp nhất áp dụng với nhà ở 1 tầng, mái ngói hoặc mái tôn, lát gạch ceramic là 2.292.727-2.522.000 đồng/m2.

Với những hạng mục, dự án đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực, thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá.

Những hạng mục, dự án chưa phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại quyết định này.

 Đối với trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sẽ áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT. Đối với trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.

Các quận, huyện phải gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản, để áp dụng đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ.

Nguồn: http://news.zing.vn/boi-thuong-nha-khi-thu-hoi-o-ha-noi-cao-nhat-7-5-trieu-dong-mot-m2-post727184.html