Chốt lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%

Chốt lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%

Chốt lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%

Thủ tướng vừa ban hành quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi vẫn là 5%, áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ.

Uhm Chốt lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

 

Đối tượng được vay vốn ưu đãi không đổi (được quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở). Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

 

Trước đó, nhiều người lo ngại gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất vay 5%/năm kết thúc, người thu nhập thấp sẽ không còn cơ hội mua nhà bởi lãi suất vay ở các ngân hàng thương mại được xác định là ngoài tầm với.

 

Vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nhưng những người muốn vay vẫn khó có cơ hội tiếp cận.

 

Nguyên nhân là do Ngân hàng Chính sách xã hội yêu cầu người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại đây với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ.

 

Khi đó, ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội giải thích quy định này nhằm tạo cho người vay có ý thức trả nợ chứ không hề gây thêm khó khăn bởi thực tế trong một năm đầu tiên vay, khách hàng được ân hạn gốc một năm.

 

Chưa kể, theo Quyết định trên, đối tượng được hưởng ưu đãi gồm người thu nhập thấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức…và chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016.

 

Nguồn: http://news.zing.vn/chot-lai-suat-cho-vay-mua-nha-o-xa-hoi-5-post713476.html