Tạp chí Nội bộ Tập đoàn UHMGROUP | UHM NEWS Vol.3 | 01&02.2019

Tạp chí Nội bộ Tập đoàn UHMGROUP | UHM NEWS Vol.3 | 01&02.2019

Tạp chí Nội bộ Tập đoàn UHMGROUP | UHM NEWS Vol.3 | 01&02.2019

Khép lại UHM News Vol.3 cũng là lúc khép lại năm 2018 với thật nhiều thử thách và trải nghiệm. Chúng tôi tin rằng năm 2019 sẽ vẫn là năm trọn vẹn niềm vui, chinh phục những chân trời mới, chạm đến những thành tựu mới của mỗi cá nhân cũng như gia đình UHMGROUP. Thay mặt Ban biên tập Tạp chí Nội bộ số thứ 3 với chủ đề "Những chuyến đi", xin chúc tập thể UHMGROUP một năm mới hạnh phúc, sức khoẻ và thành công. Và hẹn gặp lại ở Tạp chí Nội bộ số thứ 4 năm 2019!