Tự Động Chuyển Tiếp Thư Từ Gmail Đến Email Khác

Tự Động Chuyển Tiếp Thư Từ Gmail Đến Email Khác

Tự Động Chuyển Tiếp Thư Từ Gmail Đến Email Khác

Tự động chuyển thư tức là khi có một email vào inbox của hòm thư Gmail homthu1@uhmhotels.com thì mail đó sẽ cũng được tự động chuyển sang cho homthu2@gmail.com

Bước 1: Vào thiết lập chuyển tiếp

Đăng nhập vào tài khoản email homthu1@uhmhotels.com rồi vào thiết lập cài đặt của Gmail (Setting) bằng cách click biểu tượng cấu hình mail_gear ở góc trên phải.


Vào thiết lập cài đặt của Gmail

Bước 2:  Xác định địa chỉ chuyển tiếp thư đến

Trong trang Cài đặt Gmail, chọn tab “Chuyển tiếp và POP/IMAP” (Forwarding and POP/IMAP) -> Trong mục “Chuyển tiếp” (Forwarding), nhấn vào nút “Thêm địa chỉ chuyển tiếp” (Add a forwarding address).

Nhập địa chỉ email cần nhận thư chuyển tiếp tự động,  chẳng hạn homthu2@yahoo.com vào hộp thoại vừa mở ở bước 2 -> nhấn nút “Tiếp theo” (Next) -> Nhấn nút “Hoàn thành” (OK) của hộp thoại kế tiếp.


Nhập email cần chuyển thư đến

Bước 3: Xác nhận hòm thư

Đăng nhập vào hòm thư homthu2@gmail.com, kiểm tra mail sẽ thấy có một mail xác thực chứa link xác nhận quyền cho phép email homthu1@uhmhotels.com chuyển tiếp mail tới đây. Mở mail lấy Mã xác nhận và click vào link đó để xác nhận.

Bước 4: Cấu hình chuyển tiếp

Đăng nhập vào email gốc, homthu1@uhmhotels.com, vào lại mục “Cài đặt” -> chọn tiếp “Chuyển tiếp và POP/IMAP”. Trong mục “Chuyển tiếp”: Nếu yêu cầu nhập mã xác minh thì nhập vào như hình ảnh

Sau đó chọn như hình và click nút “Save changes” lưu lại để thiết lập chuyển tiếp mail và giữ bản sao của thư gốc trong inbox


Thiết lập chuyển tiếp thư qua hòm thư khác

Như vậy từ nay, các thư gửi đến email homthu1@uhmhotels cũng sẽ được chuyển một bản sang hòm thư homthu2@gmail.com.

Chú ý quan trọng: Không phải tất cả các mail đến hòm thư gốc đều được chuyển đi. Mà chỉ những thư gửi đến inbox mới được tự động chuyển tiếp đi.

Nguồn: www.uhmhotels.com