Cơ sở kinh doanh karaoke phải nộp phí 2.000 đồng một bài hát

Cơ sở kinh doanh karaoke phải nộp phí 2.000 đồng một bài hát

Cơ sở kinh doanh karaoke phải nộp phí 2.000 đồng một bài hát

Theo văn bản khuyến cáo các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền liên quan các bản ghi, bài hát vừa được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) công bố, tổ chức này cho biết sẽ thu phí tác quyền với hơn 10.000 tác phẩm âm nhạc thuộc quyền sở hữu tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke.

Mức thu phí được đưa ra là 2.000 đồng một bài, tính trên mỗi đầu máy karaoke, được áp dụng từ ngày 14/7/2016. Các điểm kinh doanh karaoke sẽ có thời hạn một năm sử dụng các sản phẩm âm nhạc sau khi đóng phí, và RIAV sẽ không truy thu thời gian sử dụng trước đây. Trung tâm Cấp phép và Quản lý quyền (trực thuộc RIAV) sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm thu khoản phí này.

Để tiến hành thu phí, từ cuối năm 2016 hiệp hội đã khảo sát hoạt động kinh doanh karaoke có sử dụng tác phẩm âm nhạc thuộc quyền quản lý tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Trà Vinh và Bến Tre.

Cơ sở kinh doanh karaoke phải nộp phí 2.000 đồng một bài hát

Sở dĩ hiệp hội đưa ra mức thu trên là do thực tế các đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke hiện sử dụng các sản phẩm bản ghi (gồm ghi âm, ghi hình) âm nhạc thuộc quyền sở hữu, quản lý của RIAV vào mục đích kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, trong khi chưa có sự thỏa thuận và được phép của chủ sở hữu. 

Hiệp hội này cho rằng, hành vi xâm hại bản quyền trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của RIAV và hội viên. Cụ thể, việc này đã vi phạm các quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi và bổ sung năm 2009) và các quy định khác có liên quan.

Cùng với đề xuất mức thu phí, RIAV cũng khuyến cáo các điểm kinh doanh karaoke chấm dứt ngay hành vi xâm phạm bản quyền, tuân thủ quy định pháp luật về việc thanh toán phí bản quyền, quyền liên quan khi sử dụng, khai thác sản phẩm bản ghi thuộc quản lý và sở hữu của hiệp hội này.

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) được thành lập năm 2003, là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, phi Chính phủ, phi lợi của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng đĩa ghi âm (bao gồm các sản phẩm ghi âm, ghi hình) ở Việt Nam. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà sản xuất băng đĩa âm thanh tại Việt Nam, tuân thủ theo các quy định về sở hữu trí tuệ...

Nguồn: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/co-so-kinh-doanh-karaoke-phai-nop-phi-2-000-dong-mot-bai-hat-3561956.html