Tuyển dụng nhân sự làm việc tại dự án Spa - Massage ở Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - TP Đà Nẵng

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại dự án Spa - Massage ở Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - TP Đà Nẵng

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại dự án Spa - Massage ở Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - TP Đà Nẵng

Nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực để phục vụ cho dự án Spa-Massage tại khu đô thị  sinh thái Hòa Xuân - TP Đà Nẵng do tập đoàn UHM GROUP tư vấn,  quản lý và vận hành. Tập đoàn UHM GROUP thông báo tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự Spa-Massage ở nhiều vị trí.

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại dự án Spa - Massage ở Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - TP Đà Nẵng

 Nhận hồ sơ Từ ngày 30/3/2018 tại Phòng 703B, Tầng 7 - Khách sạn One Opera, số 115 đường Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng. Hoặc Email: tuyendung@uhmgroup.com.vn.