Chuyên gia

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Who we are?

Chuyên gia

Kendy Nguyễn

Chức vụ: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn UHM GROUP

Trình độ: TS: Quản trị kinh doanh

ARKRACHA RAM ARKRATAWEECHAI

Chức vụ: Giám Đốc F & B UHMGROUP

Trình độ: Đại học

ROBBERT A. HELLER

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành UHMGROUP

Trình độ: Đại học

LEONG KENG YIN , ALBERT

Chức vụ: Tổng quản lý Khách Sạn FORTUNA Hà Nội.

Trình độ: Đại học

EDWIN ENRIQUE RECINOS MERINOS

Chức vụ: Trường Phòng Marketing Tập Đoàn

Trình độ: Đại học

YOSAFAT WINARNO

Chức vụ: Tổng quản lý khách sạn

Trình độ: Đại học

ANDREW LIM

Chức vụ: Tổng Quản lý Khách Sạn VOUK HOTEL SUITES PENANG

Trình độ: Đại học

Phạm Minh Tâm

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn UHMGROUP

Trình độ: Đại học

Phạm Minh Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc các dự án.

Trình độ: Đại học

Diệp Xuân Hảo

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc tài chính

Trình độ: Đại học